Program

Materinski dom Svetovalnica
Program materinskega doma je namenjen:
Program ponuja strokovno podporo
Strokovni delavci skupaj z uporabnico oblikujmo in izdelamo individualni načrt pomoči, kjer uporabnici nudimo podporo pri oblikovanju ciljev, za dosego katerih se bo trudila v času bivanja v materinskem domu. Uporabnikom zagotavljamo osebno pomoč, svetovanje, zagovorništvo, pomoč pri uveljavljanju različnih pravic, pomoč pri iskanju zaposlitve, pri urejanju bivalnih razmer... Spodbujamo ohranjanje odnosov uporabnic z ožjo in širšo socialno mrežo in pomagamo pri urejanju teh odnosov. Uporabnikom nudimo pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok, pomagamo pri učenju... Skupno načrtujemo vse druge pomembne življenjske aktivnosti, kot skrb za prehrano, higieno, urejanje notranjosti materinskega doma, okolice ter druge prostočasne aktivnosti. S tem uporabnikom omogočamo učenje novih spretnosti in pridobivanje novih znanj za ustrezna ravnanja.
Materinski dom Murska Sobota
Gregorčičeva 4/a
9000 Murska Sobota
tel. 031 522 685
materinski.dom.ms@karitas.si
Izdelava - studio G-SOFT